Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

Чаплак Я.В., Чаплак М.В., Резнік В.Д.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА РІВЕНЬЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

 

Детальніше...

(СТАТТЯ НА РОСІЙСЬКІЙ МОВІ)

ЧАПЛАК Я.В., РЕЗНИК В.Д., ЧАПЛАК М.В.

 ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕКЛАМЫ НА УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

 

Детальніше...

АНАЛІЗ СПІЛКУВАННЯ ЯК НАЙБІЛЬШ ТРАДИЦІЙНОГО КОНТЕКСТУ ТА СПОСОБУ УТВОРЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВПЛИВУ

 

Чаплак Я.В., Костюк О.В.

 

Детальніше...

Чаплак Ян

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ

У професійній діяльності функціями впливу виступають управління людьми при організації спільної діяльності для досягнення якої-небудь мети, їх виховання, навчання, формування відповідних умінь і навиків, маніпуляція, переконання, навіювання, примушування, комунікація, контроль, укріплення мотивації професійної діяльності, стимуляція, корекція, психотерапія, оздоровлення, реклама та інше[11; 17]. Т.Кабаченко зазначає, що вербальний вплив як основний складовий елемент впливу взагалі, входить в такі групи прийомів як інформування, навіювання та переконання. Немає такої сфери професійної діяльності, де б вербальному впливу, як засобу вирішення професійних завдань, не відводилося значиме місце[8,с.142].

Детальніше...

Чаплак Я.В., Рєзнік В.Д., Солійчук І.І.

РОЛЬ ІНТРОЕКЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ

У статті розкривається роль інтроекції в процесі надання психологічної допомоги особистості. Вивчення інтроекції учасників консультативної взаємодії надає можливіть ефективно здійснювати підбір технологій на тому чи іншому етапі консультативного процесу.

Детальніше...

 
free counters Google