Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

 

Рєзнік Віталій Дорелович, Чаплак Ян Васильович

РОЛЬ ОСОБИСТІСНО-АКМЕОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 Ключові слова: вплив, психологічний вплив, міжособистісний вплив, акмеологічний вплив, стратегії, тактики, засоби, методи, форми, аргументації, критерії й умови міжособистісного впливу на акмеологічному рівні.

 Актуальність проблеми.  У професійній діяльності функціями впливу являються управління людьми при організації спільної діяльності для досягнення якої-небудь мети, їх виховання, навчання, формування відповідних умінь і навиків, маніпуляція, переконання, навіювання, примушування, комунікація, контроль, укріплення мотивації професійної діяльності, стимуляція, корекція, психотерапія, оздоровлення, реклама та інше. При цьому під впливом розуміється не тільки вплив керівника на підлеглих з метою зміни його поведінки і діяльності в межах вирішення професійних завдань, але і психолога на клієнта, лікаря на пацієнта, депутата на виборців, викладача на студентів, продавця на покупця та інших спеціалістів, об᾽єднаних в персоніфіковану професійну систему «людина-людина» (за Є.Клімовим). Психологічний вплив, на думку В.Маркіна, дозволяє змінити стан людини, психічні процеси і навіть властивості особистості[16]. Психологічний вплив являється безперечним атрибутом процесу спільної діяльності людей, управління, виховання, навчання, психоконсультативної, психотерапевтичної, психокорекційної практик та інших сфер життєдіяльності[1; 2; 12; 13; 14; 16]. Психологічний вплив відіграє важливу роль в процесі формування і функціонування всіх явищ суспільної психіки (суспільних думок і відносин, поглядів і переконань, установок, настроїв і так далі)[12; 24]. Тобто, суспільство на сьогоднішньому етапі свого становлення потребує ефективних методів та конструктів психологічного впливу та контрвпливу на високому акмеологічному рівні.

Детальніше...

 
free counters Google