Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

Панок В.Г. Психологічне консультування: теорія та практика: навч.-метод. посібник / В.Г.Панок, І.М.Зварич, Я.В.Чаплак, О.М.Чернописький. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 272.


Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України

(№ 1.4/18-1869 від 10.06.11)


У навчально-методичному посібнику розглядаються рівні, види та методологічні установки надання психологічної допомоги, система принципів практичної психології та етичні засади діяльності практичного психолога. Розкриваються теоретико-методологічні та прикладні аспекти психологічного консультування, процедури та техніки консультативної взаємодії.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка", а також для практичних психологів, соціальних педагогів.

УДК 159.9-051:174

Детальніше...

Чаплак Я.В. Основи психологічного консультування: навч.-метод. посібник / Я.В.Чаплак, О.М.Чернописький. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 248с.


Рекомендовано до друку Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

(Протокол №1 від 24 лютого 2011р.)


У навчально-методичному посібнику розглядаються особистісно-професійні утворення психолога-практика. Висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психологічного консультування, рівні та методологічні установки стосунків у наданні психологічної допомоги, процедури і техніки психоконсультативної взаємодії.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", а також для практичних психологів, соціальних педагогів.

УДК 159.9-051:174

Детальніше...

Зварич І.М. Психоконсультування старшокласників, схильних до правопорушень: навч.- метод. посібник / І.М.Зварич, В.Г.Панок, Я.В.Чаплак, Н.В.Гаркавенко, Я.С.Мудрий, І.І.Солійчук. - Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2011. - 264с.


Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України

(№1.4/18-1869 від 10.06.11)


У навчально-методичному посібнику представлені дані теоретико-методологічного аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури з проблеми формування готовності студентів-психологів вищих навчальних закладів, зокрема розглядається готовність майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема, характеризуються психологічні компоненти підготовки психологів-практиків до консультативної діяльності з учнівською молоддю, схильною до правопорушень, обгрунтовується доцільність використання особистісно-акмеологічного підходу на сучасному етапі підготовки студентів-психологів.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", а також для практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів курсів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

УДК 159.922.76-056.49

Детальніше...

 

Панок В.Г. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти: навч.-метод. посібник / В.Г.Панок, Я.В.Чаплак, Д.Д.Романовська; за наук. редакцією В.Г.Панка. / Видання 2-е, репринтне. - Чернівці, 2011. - 232с.


Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України

(№1.4/18-2412 від 15.06.10)


У навчально-методичному посібнику розглядаються основні психоконсультативні стратегії діяльності психолога-практика в системі освіти України. Висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психологічного консультування.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", а також для практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів  курсів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

УДК 159.9-0.51:174

Детальніше...

Чаплак Я.В. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшокласниками, схильними до правопорушень: монографія / Я.В.Чаплак, Н.В.Гаркавенко, І.І.Солійчук. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 232с.


Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного унівеситету імені Юрія Федьковича


У монографії представлені дані теоретико-методологічного аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури з проблеми формування готовності студентів-психологів вищих навчальних закладів, зокрема розглядається готовність майбутніх спеціалістів як психолого-педагогічна проблема, характеризуються основні психологічні компоненти підготовки психологів-практиків до консультативної діяльності з учнівською молоддю, схильною до правопорушень, обгрунтовується доцільність використання особистісно-акмеологічного підходу на сучасному етапі підготовки студентів-психологів.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", а також для практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

УДК 159.922.76-056.49

Детальніше...

Дочірні категорії

 
free counters Google