Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі: монографія / за наук. редакцією І.М.Зварича. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 456с.


Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


У монографії представлені результати роботи колективу психологів над науковою темою "Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі" з актуальних проблем фундаментальних досліджень сучасної психології, психологічні чинники самореалізації особистості, досліджуються аспекти соціалізації особистості в юнацькому віці, розкриваються питання практичної підготовки психологів до професійної діяльності та проблематика дослідження чинників запобігання проблемних аспектів сучасного суспільства.

Для викладачів вищих навчальних закладів і студентів, які навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка", а також для практичних психологів, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

УДК 316.614

 

Панок В.Г. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти: навч.-метод. посібник / В.Г.Панок, Я.В.Чаплак, Д.Д.Романовська; за наук. редакцією В.Г.Панка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 232с.


Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України

(№1.4/18-2412 від 15.06.10)

 

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні психоконсультативні стратегії діяльності психолога-практика в системі освіти України. Висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психологічного консультування.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", а також для практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

УДК 159.9-051:174

Детальніше...


Словник-довідник психолога-консультанта /Укл: Н.В.Гаркавенко, Я.В.Чаплак, С.К.Шандрук, І.І.Солійчук / Наук. ред. В.Г.Панок. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.  - 200с.

Рекомендовано Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України

(№1.4/18-1764 від 12.05.10 р.)

У словнику-довіднику розкрито зміст основних понять і термінів психоконсультування як виду надання психологічної допомоги особистості. Висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психоконсультативної взаємодії.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", а також для практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.


УДК 159.9-051:174


Романовська Д.Д. Психологічне забезпечення внутрішньої диференціації у навчально-виховній роботі в дошкільній та початковій ланках освіти: навчально-методичний посібник / Д.Д. Романовська., Я.В.Чаплак. – Чернівці: Технодрук, 2001. – 120с.

Дочірні категорії

 
free counters Google