Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі: монографія / за наук. редакцією І.М.Зварича. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 456с.


Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


У монографії представлені результати роботи колективу психологів над науковою темою "Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі" з актуальних проблем фундаментальних досліджень сучасної психології, психологічні чинники самореалізації особистості, досліджуються аспекти соціалізації особистості в юнацькому віці, розкриваються питання практичної підготовки психологів до професійної діяльності та проблематика дослідження чинників запобігання проблемних аспектів сучасного суспільства.

Для викладачів вищих навчальних закладів і студентів, які навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка", а також для практичних психологів, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

УДК 316.614

 
free counters Google