Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака


Словник-довідник психолога-консультанта /Укл: Н.В.Гаркавенко, Я.В.Чаплак, С.К.Шандрук, І.І.Солійчук / Наук. ред. В.Г.Панок. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.  - 200с.

Рекомендовано Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України

(№1.4/18-1764 від 12.05.10 р.)

У словнику-довіднику розкрито зміст основних понять і термінів психоконсультування як виду надання психологічної допомоги особистості. Висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психоконсультативної взаємодії.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія", а також для практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.


УДК 159.9-051:174


 
free counters Google