Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

Солійчук І.І., Бонарев В.В.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

Постановка проблеми Так якосвіта є цілеспрямованим процесом становлення людини, навчання, та соціалізації особистості у суспільстві, її організація вимагає чітких критеріїв, ефективності і якості. Тому особливої актуальності набула потреба програмно-методичного забезпечення процесу підготовки практичних психологів і соціальних працівників в цілому, та для роботи у системі освіти України зокрема. Цей процес має будуватися так, щоб наші освітні стандарти найповнішою мірою відповідали стандартам досвіду передових країн, з одного боку, та відображали надбання минулих поколінь вітчизняних психологів – з іншого [6]. Тому, метою психологічної служби сьогодні є впровадження вагомого внеску у реформування галузі, закорінення психолого-педагогічних інновацій, реалізацію державних і міжнародних програм. Така діяльність має відповідати сучасним вимогам суспільства та позитивно впливатиме як на розвиток і формування особистості практичних психологів психологічної служби у вузькому розгляді проблеми, так і на визначення стратегії життя громадян, як глобального процесу.

Детальніше...

(СТАТТЯ НА РОСІЙСЬКІЙ МОВІ)

Я.ЧАПЛАК, В.РЕЗНИК, И.СОЛИЙЧУК

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНФРОНТАЦИИ В ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

 

Детальніше...

(СТАТТЯ НА РОСІЙСЬКІЙ МОВІ)

Чаплак Я.В., Костюк А.В.

ЦЕННОСТЬ ПАУЗ МОЛЧАНИЯ В КОНСУЛЬТАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

Использование и анализ пауз молчания в консультативной беседе – один из важнейших навыков психолога-консультанта в психотерапевтическом воздействии на клиента[1; 3; 5; 6]. Паузы молчания могут специально применяться психологом  в целях предоставления возможности клиенту «погрузиться» в себя, изучить свои мысли и чувства, понять свою ответственность за беседу[3]. Вообще спектр смысловых нюансов молчания в консультировании достаточно широк и они могут выражать определённые аспекты, которые направлены на эффективность и экологичность психологической помощи.

Детальніше...

Чаплак Я.В. 

ПРО ВЗАЄМОДІЮ ПСИХОКОНСУЛЬТУВАННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

Постановка проблеми.У сьогоднішньому світі, який характеризується швидкими змінами, неочікуваними ситуаціями, катаклізмами, у значній мірі виникає потреба у підтримці й допомозі особистості. Відомо, що діяльність спеціалістів у сфері психології, педагогіки, соціальної роботи і медицини часто об’єднується загальною назвою «діяльність, спрямована на допомогу» на основі того, що незалежно від характерних особливостей, рівня і ступеня впливу, способів і засобів, усі ці види професійної діяльності мають загальну мету, яка полягає у допомозі, навчанні й лікуванні людей у визначені періоди і в різноманітних кризових ситуаціях їхнього життя. Безперечно, що у всіх видах цієї допомоги знаходиться психологічний аспект – вона так чи інакше здійснюється у процесі спілкування і взаємодії особистості, яка допомагає, і того, кому ця допомога надається [4].

 

Детальніше...

 
free counters Google