Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

Чаплак Я.В., Солійчук І.І.

 

РОЛЬ АНАЛІЗУ ГРУПИ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ, ОРІЄНТОВАНИХ НА СТИМУЛЮВАННЯ АНАЛІЗАТОРІВ

 

Детальніше...

(СТАТТЯ НА РОСІЙСЬКІЙ МОВІ)

Чаплак Я.В., Солийчук И.И.

РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТИ ПСИХОЛОГА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

 

Детальніше...

(СТАТТЯ НА РОСІЙСЬКІЙ МОВІ)

 

Чаплак Я.В., Солийчук И.И.

 РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Детальніше...

Чаплак Ян, Резнік Віталій

ПРО ЕКОЛОГІЧНІСТЬ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ

 Екологічні протиріччя, які досягнули глобального рівня, призвели до усвідомлення того, що майбутній розвиток суспільства буде залежати від рівня екологічної культури людини. Тобто, сучасний етап взаємодії суспільства та природного середовища характеризується навальним загостренням соціоприродних протиріч. Людство знаходиться на межі екологічної катастрофи, усвідомлення якої актуалізує необхідність зміни орієнтирів соціокультурного розвитку. А.Приходченко та А.Іванченко зазначають: «Людина тисячі років боролася за своє існування, виживала у війнах, які ж сама починала, епідеміях, голодоморах, виживала та вірила в краще майбутнє. Заради цього вона розвивала науку, техніку, культуру, медицину, формувала нові соціальні системи. І ось через свої хибні моральні принципи, духовну бідність, деградацію екологічної свідомості й етики сучасне суспільство й опинилося на порозі жахливої духовної кризи. Одна з найнебезпечніших помилок людини – віддання переваги одномоментній вигоді на шкоду природі»[11].

Детальніше...

 
free counters Google