Персональний сайт
психолога-консультанта

Яна Чаплака

ПРИВІТАННЯ

Вітаю Вас на персональному сайті! Тут Ви можете знайти цікаву інформацію про психологічну допомогу (її визначення, історіографію, основні психотерапевтичні напрями, види, специфіку взагалі тощо) та соціально-психологічний вплив на особистість людини (його види,  стратегії, тактики, засоби, методи, форми, критерії, умови тощо). Той, хто потребує психологічної допомоги, дізнається, як і де її можна отримати. На сайті Ви можете ознайомитися з публікаціями та психологічним інструментарієм із зазначеної тематики.
Бажаю Вам приємно та плідно провести час на моєму сайті!

Рєзнік Віталій Дорелович

практичний психолог

У 2007 р. закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
2008-2010 р. – лаборант факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
З 2010 р. займається вивченням психологічного впливу інформаційних технологій на свідомість особистості людини, розборкою та дизайном персональних сайтів з використанням технологій соціально-психологічного впливу.
З 2009 р. – приватна практика: психодіагностика та психоконсультування. У психологічній практиці застосовуються такі підходи:

 • клієнт-центрована психотерапія;
 • поведінкова психотерапія;
 • нейролінгвістичне програмування.

Наукові інтереси:

 • процедури та техніки психоконсультативної взаємодії;
 • сучасні інформаційні технології конструктивного соціально-психологічного впливу на особистість;
 • виявлення деструктивних інваріацій інформаційно-психологічного впливу та захист від нього.

Автор 7 наукових праць.

Чернописький Олександр Миколайович  -

 асистент кафедри практичної психології, психолог-консультант

З  2002 року працює асистентом кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Забезпечує викладання таких дисциплін як: "Основи психологічного консультування", "Соціально-психологічний тренінг", "Тренінг спілкування". "Терапевтичні методи", "Психодіагностика". Займається приватною практикою в різних видах надання психологічної допомоги. Застосовує такі підходи у психотерапевтичній практиці:

 • аналітична психотерапія;
 • гуманістична психотерапія;
 • клієнт-центрована психотерапія;
 • екзистенційна психотерапія;
 • поведінкова психотерапія.

Наукові інтереси:

 • терапевтичні методи у наданні психологічної допомоги;
 • формування особистісно-професійних якостей майбутніх психологів;
 • сучасні психотерапевтичні технології групових форм роботи;
 • особливості взаємодії "психолог-клієнт";
 • позиції психолога-консультанта у консультативному діалозі;
 • психологічний вплив у процесі психотерапевтичної взаємодії. 
Автор 50 наукових праць.

  Солійчук Ірина Іванівна  -

магістр психології, старший лаборант кафедри психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 2009 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Здобувач ДВНЗ Університету менеджменту освіти. 

З 2009 р. - приватна практика: психокорекція та психоконсультування. У процесі консультативної взаємодії застосовує такі підходи:

 • клієнт-центрована психотерапія;
 • тілесно-орієнтована психотерапія;
 • провокаційна психотерапія;
 • нейролінгвістичне програмування.

Наукові інтереси:

 • техніки соціально-психологічного впливу в процесі психоконсультативної взаємодії;
 • готовність практичного психолога до міжособистісної взаємодії з клієнтом у процесі консультування;
 • основні групи ефектів візуальних стимулів;
 • тактильні засоби психологічного впливу в процесі психотерапевтичної взаємодії.

 Автор 45 наукових праць. 

Романовська Діана Доремідонтівна  - 

завідувач Чернівецького обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ЧОІППО, практичний психолог вищої категорії, психолог-методист.

Є пошукувачем відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Займається приватною практикою в різних видах надання психологічної допомоги, застосовуючи такі підходи психотерапевтичної взаємодії як:

 • гуманістична психотерапія;
 • поведінкова психотерапія;
 • аналітична психотерапія;
 • арт-терапія;
 • психодрама;
 • гештальттерапія.

Наукові інтереси:

 • стратегії діяльності психологічної служби системи освіти;
 • психоконсультативні стратегії роботи практичного психолога  у наданні психологічної допомоги особистості;
 • моделі діяльності психологічної служби

Є автором  80 наукових праць.

 Гаркавенко Ніна Власіівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 1999 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Юридична психологія".

Працює на посаді доцента кафедри психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 2002 р. - пприватна практика: психокорекція та психоконсультування. У процесі надання психологічної допомоги застосовує такі підходи:

 • клієнт-центрована психотерапія;
 • поведінкова психотерапія.

Наукові інтереси:

 • взаємодія із старшокласниками, схильними до правопорушень;
 • психологічна допомога у закладах овіти;
 • особистісні якості практичного психолога;
 • сучасні психотерапевтичні підходи у вивченні моделей сімейних стосунків.
Є автором 80 наукових публікацій

 Коновчук Наталія - магістр психології.

У 2010 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

З 2010р. - приватна практика: психодіагностика, психокорекція та психоконсультування. У процесі консультативної взаємодії використовує такі підходи:

 • клієнт-центрована психотерапія;
 • поведінкова психотерапія;
 • інтегративна психотерапія.

Наукові інтереси:

 • емоційне вигорання практичних психологів у професійній діяльності;
 • особистісно-професійні утворення психологів;
 • психологічна допомога щодо попередження професійного та емоційного вигорання.
Є автором 25 наукових публікацій.

 Кирилецька Людмила - магістр психології.

У 2012р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

З 2011р. - приватна практика: психокорекція та психоконсультування. Застосовує такі підходи у наданні психологічної допомоги:

 • клієнт-центрована психотерапія;
 • психодрама;
 • ігротерапія;
 • трансактний аналіз;
 • провокаційна терапія.

Наукові інтереси:

 • захист від соціально-психологічних технологій маніпулятивного впливу;
 • дослідження технології аргументацій;
 • критичне та творче мислення особистості практичного психолога;
 • психологія впливу;
 • психологія іміджу.
Автор 20 наукових праць.

Ібрагімова Яна - магістр психології

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

У процесі приватної практики застосовує такі підходи:

 • клієнт-центрована психотерапія;
 • поведінкова психотерапія;
 • психодрама.

Наукові інтереси:

 • дослідження ефективності психотерапевтичних інтегративних методів у процесі надання психологічної допомоги;
 • особистісні утворення психолога-консультанта;
 • акмеограма психолога;
 • технології візуального впливу на особистість;
 • конструктивні методи соціально-психологічного впливу.

Автор 20 наукових публікацій.

 

 Пашкова Ольга - практичний психолог
У 2005 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
2004 - 2008 р. - працювала психологом у загальноосвітній спеціалізованой школі № 15 (гімназія № 7)
З 2008 р - психолог Чернівецькій дитячо-юнацької спортивної школи № 1.
У процесі консультування використовує тілесно-орієнтовані та арт-терапевтичні техніки.
Наукові інтереси:
• Психологічна готовність спортсменів до змагань;
• Роль емоційної стабільності в спортивній діяльності;
• Згуртованість спортивних команд.
Укладач тренінгових програм:
• «Професійне самовизначення старшокласників»;
• «Формування та розвиток згуртованості, спрямованої на результат (групові види спорту)»
• «Формування емоційної стабільності та розвитку навичок управління емоційними станами»
  Автор 9 наукових публікацій.

 
free counters Google